Cover photo for Lanh Van Tran's Obituary
Lanh Van Tran Profile Photo
1930 Lanh 2024

Lanh Van Tran

January 2, 1930 — March 14, 2024

Amarillo Texas

CÁO PHÓ

 

Trong nim tin vào Chúa Kitô Phc Sinh, 

Tang Gia chúng ti trân trng kính b

 

ÔNG GIUSE TRN VĂN LÃNH 

 

Sinh ngày 2 tháng 1 năm 1930 ti Xuân Ninh, Móng Cái, Qung Ninh VN 

Đã an nghi trong Chúa vào ngày 14 tháng 03 năm 2024 ti Amarillo, TX-USA

Hướng Th 94 tuôi 

 

CHƯƠNG TRÌNH CU NGUYN VÀ THÁNH L AN TÁNG

 

Th Năm, ngày 21 tháng 03 năm 2024 

2:00 PM: Thăm Viếng 

4:00 PM: Nghi Thc Làm Phép Xác và Phép Khăn Tang 

6:00 – 7:00PM Câu Nguy

Ti Nhà Quàn Lagrone Blackbur Funeral Home -1505 Martin Rd, Amarillo, TX 79107 

 

Th Sáu, ngày 22 tháng 03 năm 2024 

3:00 PM: Thăm Viếng 

5:00 PM: Câu Nguy

6:00 PM: Thánh L Vng An Táng 

Ti Giáo X Đc M Vit Nam – 2001 N Grand St, Amarillo, TX 79107 

 

Th By, ngày 23 tháng 03 năm 2024 

9:00 AM: Thánh L An Táng 

Ti Giáo X Đc M Vit Nam – 2001 N Grand St, Amarillo, TX 79107

 

Sau Thánh L, Linh Cu s Di Quan và H Huy

Ti Llano Cemetery – 2900 S Hayes St, Amarillo, TX 79103 

 

TANG GIA ĐNG KÍNH BÁO 

V                 Hoàng Th Nghĩa 

Nghĩa T       Cha Daninh Ha Dang Thuy 

Trướng N   Trn Bo Thnh (quá c), chng Hoàng Đc Bo, các con và các cháu

Trướng Nam Trân Văn Bình, v L Th Thun, các con va cac cháu 

Th N          Trn Th Hng Vân, chng Phm Mơ (quá c), các con và các cháu 

Th Nam       Trn Minh Khai (quá c

Th N          Trn Th Tn, chng Nguyn An Ninh và các con 

Th Nam       Trn Anh Tun và các con 

Th N          Trn Thu Hường, chng Hoàng Đc Tùng và các con 

Út N             Trn Th Hng Vương, chng Hoàng Xuân Tú và các con 

 

CÁO PHÓ NÀY THAY TH THIP TANG

XIN MIN PHÚNG ĐIU VÀ VÒNG HOA 

 

Đa ch nhà: 1214 Gardenia St., Amarillo TX 79107 Ph: (918) 808-9609

To order memorial trees or send flowers to the family in memory of Lanh Van Tran, please visit our flower store.

Service Schedule

Past Services

Visitation

Friday, March 22, 2024

2:00 - 7:00 pm (Central time)

Enter your phone number above to have directions sent via text. Standard text messaging rates apply.

Mass

Saturday, March 23, 2024

9:00 - 10:00 am (Central time)

Enter your phone number above to have directions sent via text. Standard text messaging rates apply.

Guestbook

Visits: 55

This site is protected by reCAPTCHA and the
Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Service map data © OpenStreetMap contributors

Send Flowers

Send Flowers

Plant A Tree

Plant A Tree