Cover photo for Muon Thi Nguyen's Obituary
Muon Thi Nguyen Profile Photo
1929 Muon 2024

Muon Thi Nguyen

December 31, 1929 — January 19, 2024

CÁO PHÓ

Trong niem tin vao Chua Kito Phuc Sinh

Gia Đình chúng con, chúng Tôi vô cùng đau buồn kính báo tin cùng Thân Bằng Quyến Thuộc và Bạn Hữu xa gần: Bà, Mẹ, của chúng con, chúng tôi là:

Bà Maria: Nguyễn Thi Muon

Sinh Ngày 31 Tháng 12 Năm 1929 Tại Vinh Long VIỆT NAM

dã an nghi trong long chua thuong xot lúc 10 giờ 39 phút, toi thu Sau, 1/19/2024 Tại Amarillo, Texas, US

Hưởng Thọ 94 Tuổi

Linh cữu được quàn tại Nhà Tang Lễ: La Grone Black Burn Shaw

1505 Martin Road, Amarillo, TX, 79107

Chương Trình Tang Lễ

Thăm viếng quan lúc 10 AM - 5 PM, Thứ Năm, ngày 25 tháng 01, năm 2024 tai La Grone Black BurnShaw 1505 Martin Rd..

5:00 chieu (pm) cung ngày di quan tu 1505 Martin Road to Our Lady of Vietnam Catholic Church, 2001 N. Grand Street, Amarillo TX 79107

6:30 toi Nghi thuc Lam Phep Khan Tang va Lam Phep Xac

7:00 toi Thanh Le An Tang

Sau Thanh le linh cuu se duoc chuyen ve Vietnam ben canh Ong Giuse Bui Van Khanh

Tang Gia đồng kính báo

Thứ Nam:      Bui Van Vinh và vợ, Cháu Nội

Thứ Nử:         Bui Thi Thanh

Thứ Nử:         Bui Huong Thuy và Chồng, Cháu Ngoại

Thứ Nử:         Bui Thi Phu và Chồng, Cháu Ngoại

Trưởng Nử:   Bui Thi Tien và Chồng, Cháu Ngoại, Viet Nam

Thứ Nử:         Bui Thi Khuyen và Chồng, Cháu Ngoại, Viet Nam

Cáo Phó này thay cho thiệp Tang

To order memorial trees or send flowers to the family in memory of Muon Thi Nguyen, please visit our flower store.

Service Schedule

Past Services

Visitation

Thursday, January 25, 2024

10:00am - 5:30 pm (Central time)

LaGrone Blackburn Shaw Martin Road Chapel

1505 Martin Road, Amarillo, TX 79107

Enter your phone number above to have directions sent via text. Standard text messaging rates apply.

Rosary

Thursday, January 25, 2024

Starts at 6:00 pm (Central time)

Enter your phone number above to have directions sent via text. Standard text messaging rates apply.

Funeral Mass

Thursday, January 25, 2024

Starts at 7:00 pm (Central time)

Enter your phone number above to have directions sent via text. Standard text messaging rates apply.

Guestbook

Visits: 6

This site is protected by reCAPTCHA and the
Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Service map data © OpenStreetMap contributors

Send Flowers

Send Flowers

Plant A Tree

Plant A Tree